Doelstelling

Onze doelstelling is het geven van een professionele, goede en verantwoorde kinderopvang. Hieronder verstaan wij een passende verzorging en begeleiding van uw kind. Wij houden uiteraard rekening met uw manier van opvoeden. Evenals alle ouders hebben wij het beste met de kinderen voor. Een goede samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de ouders is hierbij noodzakelijk.

Ons beleidsplan ligt ter inzage op de opvang. Uiteraard zenden wij u graag een exemplaar toe.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben er behoefte aan om nieuwe ervaringen op te doen. Wij gaan ervan uit dat kinderen zich op eigen kracht ontwikkelen, op basis van hun aanleg en temperament. Daarom vinden wij het onze taak om ze hierin te begeleiden en te stimuleren. Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen in een omgeving die veilig en vertrouwd is. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen in ons kinderdagverblijf. Daarom sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de huiselijke sfeer en de thuissituatie.

 

 

Tarief

Het tarief is all in (m.u.v. voeding voor baby’s en dieet-kinderen). U hoeft geen voeding en luiers mee te nemen voor uw kind. Het tarief is gebaseerd op opvang van 8.00 uur tot 18.00 uur en berekend over 50 weken (2 weken zomersluiting). Het uurtarief voor 2019 bedraagt € 8,02 per uur. Alleen afname hele dagen mogelijk.
Tijdens ziekte van uw kind en tijdens de nationale feestdagen gaat de betaling gewoon door.
Wij hanteren de Algemene voorwaarden voor kinderopvang opgesteld door de Branchevereniging.

Voor het berekenen van de bijdrage kunt u onderstaande site bezoeken:

 www.toeslagen.nl/reken/toeslagen

 

 

Registratienummer en GGD

Het registratienummer van de kinderopvang is: 20 49 76 273. Het inspectierapport van de GGD vindt u op onderstaande link.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=229539&documentId=0

Het rapport ligt tevens ter inzage in de hal van het Kinderdagverblijf.

 

Meer informatie over de kinderopvang vindt u onder het kopje: Locatie Zevenhuizen, vervolgens kinderopvang.