Wij onderscheiden ons van de gemiddelde opvang in:

 

Het personeel

Alle leidsters werken opvaste dagdelen. Inval tijdens ziekte of vakantie wordt gedaan door de vaste leidsters. Alle leidsters zijn zeer ervaren en blijven zich scholen. Kinderen krijgen vaak de mogelijkheid om zelf te kiezen. Kinderen zijn telkens uit zichzelf actief bezig. De leidster bepaalt niet de hele dag door wat een kind doet. Uiteraard worden er bij ons ook activiteiten met de hele groep of een klein groepje gedaan. De leidsters observeren de kinderen regelmatig waarna ze op gepaste wijze kunnen aansluiten bij de specifieke ontwikkeling van elk kind.

De leidsters helpen de kinderen niet ongevraagd en uit een eigen behoefte om te zorgen, maar kijken wanneer een kind hen nodig heeft. Het kind krijgt dan een passende begeleiding maar wordt telkens uitgedaagd om datgene zelf te doen wat het zelf kan. De leidster past haar tempo grotendeels aan aan het tempo van het kind.

 

Het werken met thema's

In onze kinderopvang wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema's concreet gestalte krijgen. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt.

 

De Ligging

Het kinderdagverblijf is landelijk gelegen. Wij maken dan ook regelmatig uitstapjes met de kinderen. Ook de Buitenschoolse opvang lokaties en de Peuteropvang zijn schitterend gelegen. Kijk hiervoor ook even op onze facebookpagina: www.facebook.com/KinderopvangDeBasis2000/ Hier zijn ook berichten van onze activiteiten te vinden.

 

Contact basisscholen

Wij hebben jaarlijks overleg met de basisscholen. In dit overleg praten we over de overdracht: gaat het goed of moeten we dingen bijstellen?, thema's, etc.

 

Overdracht naar scholen

Om de overgang van kinderopvang en/of peuteropvang voor uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen werken we met een schriftelijke overdracht naar de basisschool van uw kind. Welke informatie wordt overgedragen? De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal kennen uw kind. In de overdracht geeft de opvang informatie mee over de ontwikkeling van uw kind, onder andere op het gebied van taal, spel en motoriek en hoe uw kind met andere kinderen omgaat. Met de informatie zorgt de leerkracht in groep 1 van de basisschool dat uw kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Dit alles uiteraard in overleg met de ouders.