Doelstelling

Binnen de buitenschoolse opvang bepalen kinderen in principe zelf welke activiteiten ze willen doen. Wij vangen hen op in een huiselijke sfeer en bieden uw kind een gevarieerd aanbod van activiteiten zonder schoolse verplichtingen.

Wij zorgen er voor dat er voldoende uitdagende materialen zijn maar dat er ook gelegenheid is voor rust en wat te drinken en te eten.

Onze doelstelling is om te komen tot een kindvoorziening waarbij een zo compleet mogelijk aanbod geboden wordt. Een voorziening die kinderen veiligheid, continuīteit en stabiliteit biedt met rust en regelmaat in het dagritme, vertrouwde gezichten voor het kind en een eenduidige pedagogische aanpak en sluitend aanbod. In deze voorziening werken medewerkers in de BSO nauw samen met elkaar en natuurlijk met jullie, als ouder(s)! Het uitvoerige beleidsplan ligt ter inzage op de BSO.

De buitenschoolse opvang isgehuisvest aan de M.A.D. Bakkerstaat 41 in Zevenhuizen.

 

Tarief

In Zevenhuizen bieden wij buitenschoolse opvang aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Wij bieden Voorschoolse opvang (blok van 1 1/2uur), Naschoolse opvang (blok van 3 uur of 6 uur), opvang tijdens vakantie (dagdelen) en, bij voldoende belangstelling, opvang tijdens margedagen (dagdelen).

Het tarief voor Buitenschoolse opvang is € 7,59 per uur. Afname alleen per blok mogelijk.

 

Margedagen zijn aan het begin van het schooljaar bekend. Deze dagen worden als extra gefactureerd. Opvang op margedagen is alleen bij voldoende belangstelling mogelijk.

Het is mogelijk om een contract voor 10, 40 (Bakkeveen 42 weken) of 50 weken buitenschoolse opvang af te nemen.

Voor vragen kunt u ons bellen, 0594 631266/ 637001 (Mannie Cazemier of Marlieke Geijsel)

 

Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u onder het kopje: Locatie Zevenhuizen, vervolgens buitenschoolse opvang.

 

Registratienummer en GGD

Het registratienummer van de buitenschoolse opvang in Zevenhuizen is: 16 12 60 937, het registratienummer van de buitenschoolse opvang in Bakkeveen is 33 17 72 279. Het inspectierapport van de GGD vindt u op onderstaande link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=233560&documentId=0

Het rapport ligt tevens ter inzage op de groep.