Knusse, huiselijke opvang in een inspirerende omgeving, dát is Kinderopvang De Basis!

  • Veilig opgroeien, leren en spelen in rust en ruimte
  • Professionele begeleiding door ervaren en gediplomeerde vaste medewerkers
  • Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool
  • Kinderopvang De Basis beweegt graag mee! We zijn flexibel en schakelen gemakkelijk

Bij Kinderopvang De Basis kijken we elke dag opnieuw met een frisse blik naar wat jouw kind nodig heeft, zodat het zich op zijn of haar eigen manier en in zijn eigen tempo zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De Basis heeft een kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO’s in Zevenhuizen en Bakkeveen. Ze zijn verschillend van formaat, ligging en omgeving. Zo kun je kiezen wat het beste bij je past!

Onze Visie

Wij geloven erin dat een goede kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind  en zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen doen sociale vaardigheden op, leren om samen te spelen en te delen en leren rekening te houden met regels, waarden en normen.

Kinderopvang de Basis biedt alle ruimte, zowel binnen als buiten, om naar hartenlust te spelen en te ontdekken. Onze leidsters zingen liedjes, lezen voor, doen spelletjes, knutselen en eten samen met de kinderen. We werken met vaste gezichten op de groep, dat is vertrouwd voor het kind en de ouders.

Onze peuteropvang is een gecertificeerde VVE-locatie. Dat wil zeggen dat onze medewerkers zijn opgeleid voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. We hebben aandacht voor taalontwikkeling en bij een eventuele achterstand gaan we daar gericht mee aan de slag. Geen kind is hetzelfde: ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in eigen tempo, daar sluit Kinderopvang De Basis graag op aan! Wij werken met pedagogisch medewerkers die allen beschikken over het opleidingsniveau gesteld in de CAO Kinderopvang. De leidsters bezitten allen een BHV diploma.

Dagopvang

Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze gezellige en knusse dagopvang. Jouw kindje voelt zich snel thuis, daar zijn we van overtuigd. Kinderen kunnen zich volop ontwikkelen in een rijke en uitdagende speel-en leeromgeving. We organiseren verschillende themagerichte activiteiten en spelletjes, aansluitend op de verschillende leeftijden. Je kindje geniet een volledige verzorging; eten en drinken, verschonen, rusten en slapen. En geen gesleep met spullen, we ontzorgen je compleet. Alleen een extra setje schone kleding is handig.

Peuteropvang

Peuters tussen 2 en 4 jaar kunnen zich helemaal uitleven op onze speciale peuteropvang. Peuters in deze leeftijd maken een essentiële ontwikkeling door. Peuters zijn nieuwsgierig en onderzoeken graag hoe iets werkt. Met aantrekkelijk ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s krijgt jouw peuter de begeleiding die hij nodig heeft voor een soepele overgang naar de kleutergroep. Ze leren om samen te spelen en te delen. Ter voorbereiding van de basisschool bieden wij vanaf de leeftijd van 3 jaar speciale 3+ activiteiten aan. Onze peuteropvang werkt nauw samen met de basisschool, waardoor we goed kunnen aansluiten op de lesprogramma’s.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na schooltijd heerlijk komen spelen bij Kinderopvang De Basis. Voor iedere leeftijd geldt: uitdaging genoeg, zowel binnen als buiten! We hebben alle ruimte voor kinderen die willen ontdekken en graag in de buitenlucht spelen. De activiteiten zijn heel verschillend: koekjes bakken, raadsels oplossen, knutselen, kleien, de natuur ontdekken óf een uitstapje naar het park of boerderij, het kan allemaal bij De Basis!

Vakantie BSO

Ook tijdens schoolvakanties vangen we jouw kind graag op! We hebben aantrekkelijke en uitdagende dagprogramma’s. Geen zorgen dus, wanneer je zelf aan het werk bent!

Extra informatie

Kinderopvang

Brengen en halen…………

Het kinderdagverblijf is geopend vanaf  7.30 uur ‘s morgens. Kinderen kunnen tot 9.00 uur worden gebracht.

Opvang 0 – 4 jaar

De dag……..
Rond 9.30 uur wordt er iets gegeten en gedronken, daarna spelen we bij goed weer buiten. Om ongeveer 11.30 uur gaan we lunchen. Na het eten worden de kinderen die nog rusten in bed gebracht. ‘s Middags rond 15.00 uur drinken we “thee” met iets erbij. Laat in de middag is er nog een tussendoortje. Tussen de handelingen door zijn er kinderen die slapen of rusten en is er tijd voor de andere kinderen om te spelen of een activiteit te doen. De jongste kinderen houden voor wat betreft eten, drinken en slapen hun eigen ritme aan tot de leeftijd van ongeveer 1 jaar.

Voeding……..
Een onderdeel van de verzorging is de voeding. Wij proberen de kinderen een gezonde voeding en een gevarieerd aanbod te geven. Op redelijk vaste momenten wordt er gegeten en gedronken. Af en toe krijgen de kinderen een “tussendoortje” (soepstengel, fruit, stukje kaas, biskwietje). Voor baby’s geldt dat ouders hun eigen voeding (borstvoeding of melkpoeder) van huis mee moeten brengen, totdat het kind mee kan eten met de groep. Ouders zorgen zelf voor voeding als er sprake is van een dieet.

Verjaardag…..
Het is leuk de verjaardag van uw kind op het kinderdagverblijf te vieren. Het is daarbij handig af te spreken met de groepsleiding hoe en wanneer de verjaardag van uw kind wordt gevierd.

Extra opvang……..
Uw kind kan extra dagdelen op de opvang komen als de capaciteit van de groep dit toelaat. Deze dagdelen worden extra in rekening gebracht. Er kan niet worden geruild met de vaste dagdelen.

Contact met ouders……
De dagelijkse informatie-uitwisseling tussen ouders en leiding vindt plaats bij het halen en brengen. Ook houden ouders en leiding een schriftje bij voor de kinderen die flesvoeding krijgen. Daarin worden de belangrijkste gebeurtenissen bijgehouden door ouders en leidsters.

Sluitingen……..
In de zomerperiode hanteren wij een vakantie van twee aaneengesloten weken (deze weken vallen in de bouwvak). Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen:  Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

Klachtenregeling……..
Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in Baarn.

Meer info?
Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266 of 0594-637001 en vragen naar Mannie Cazemier.

Buitenschoolse opvang

De middag……..

14.00
Kinderen komen naar de opvang/kinderen ophalen van school (Zevenhuizen en Bakkeveen)

14.30
Gezamenlijk aan tafel fruit of koekje eten en wat drinken

15.00
Vrij spelen, knutselen of spelletje spelen

16.00
Gezamenlijk een cracker eten.

16.30
Vrij spelen

18.00
Alle kinderen naar huis.

We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen. Bij de intake wordt door de ouders aangegeven of kinderen alleen buiten mogen spelen, zo zijn oudere kinderen niet altijd afhankelijk van de jongere.

In de vakantie gaan we naar Flippies, Nienoord, een  kinderboerderij of een andere leuke attractie.

Ook wordt er 1x per jaar een middag georganiseerd waarbij alle kinderen van de buitenschoolse opvang uitgenodigd zijn. Voorheen hebben we survival gehad en zijn we met alle kinderen naar Nienoord geweest..

Voeding……..
Wij proberen de kinderen een gezonde voeding en een gevarieerd aanbod te geven. Op redelijk vaste momenten wordt er gegeten en gedronken. Af en toe krijgen de kinderen een “tussendoortje” (soepstengel, fruit, stukje kaas, biskwietje). Ouders zorgen zelf voor voeding als er sprake is van een dieet.

Verjaardag…..
Het is leuk de verjaardag van uw kind op de BSO te vieren. Het is daarbij handig af te spreken met de groepsleiding hoe en wanneer de verjaardag van uw kind wordt gevierd.

Extra opvang……..
Uw kind kan extra dagdelen op de opvang komen als de capaciteit van de groep dit toelaat. Deze dagdelen worden extra in rekening gebracht. Er kan niet worden geruild met de vaste dagdelen.

Contact met ouders……
De dagelijkse informatie-uitwisseling tussen ouders en leiding vindt plaats bij het halen en brengen. Ook is het mogelijk jaarlijks een 10-minutengesprek te hebben. Ouders kunnen dit ook op verzoek aanvragen.

Sluitingen……..
In de zomerperiode hanteren wij een vakantie van twee aaneengesloten weken (deze weken vallen in de bouwvak). Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen:  Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

Meer info?
Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266 of 0594-637001 en vragen naar Mannie Cazemier.

Peuteropvang

Peuteropvang is tijdens schoolweken voor kinderen van 2 tot 4 jaar mogelijk op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.

Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. Ze knutselen samen, doen spelletjes en spelen buiten. Natuurlijk kent zo’n ochtend peuteropvang ook rustmomenten. De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een erkend VVE programma, dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school. De kinderen vermaken zich prima bij ons!.

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de groep geleid door 1 of 2 gediplomeerde groepsleidsters.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de taalontwikkeling en aan de doorgaande lijn peuteropvang – basisschool. We hopen met deze manier van werken een kwalitatief goede voorschoolse voorziening te zijn. Uiteraard blijft het speelse voorop staan en wordt er volop gezongen, geknutseld en gespeeld!

Sluitingen……..
In de schoolvakanties is er geen opvang. Tevens zijn wij gesloten op navolgende feestdagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen: Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, 5 mei (1x in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, eerste en tweede Kerstdag.

Meer info?
Dat kan altijd! U kunt bellen naar Kinderdagverblijf De Basis, tel. 0594-631266 en vragen naar Mannie Cazemier.

Download hier het infoboekje voor de peuteropvang in Zevenhuizen en hier voor de peuteropvang in Bakkeveen.

VVE en overdracht

Uk en Puk en Puk en Ko……..
Vanaf 1 april 2011 werken wij met de pakketten Uk en Puk en Puk en Ko. Ook dit programma sluit aan op het programma van de basisschool.

Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn.

Thema’s en activiteiten
Knuffels, Hatsjoe!, Hoera, een baby!… De thema’s komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van de kinderen. Zo leren kinderen spelenderwijs. De nieuwe ontdekkingen die kinderen tijdens activiteiten doen, sluiten daardoor precies aan bij wat ze al weten en kunnen.

Uk en Puk en Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Tijdens de activiteiten krijgen de kinderen begrijpelijke taal aangeboden in een betekenisvolle situatie. Ook voor taalvaardige kinderen is het programma uitdagend.

De activiteiten van het programma lokken volop interactie uit. Niet alleen tussen leidster en kind, maar ook tussen de kinderen onderling. Verbaal én non-verbaal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een taal. Tijdens de interactiemomenten bieden we taal aan, lokken we de kinderen uit om taal te gebruiken en reageren we ook weer op hun reacties.

Overdracht
Het systematisch volgen van kinderen is noodzakelijk om vorm te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn. Het vormgeven aan deze doorgaande lijn kan onder andere gebeuren door het gebruiken van een overdrachtsformulier, een belangrijke voorwaarde voor een soepele overdracht naar het basisonderwijs.

Doel van de overdracht:  
* Informeren en overdragen van gegevens over de ontwikkeling en vaardigheden van kinderen in het kader van de doorgaande lijn;

* Versoepelen van overgang peuteropvang en kinderdagverblijf naar basisschool voor kinderen.

Doelgroep:
*Alle kinderen die gebruikmaken van de peuteropvang en/of kinderdagverblijf in de Gemeente Leek.

Contact ouders/verzorger.                                                                           
Ouders worden, ruimschoots voor de ingangsdatum van de daadwerkelijke overdracht, uitgebreid geïnformeerd over het observeren, registreren en de overdracht van kinderopvang naar basisschool. Deze informatie stemmen peuteropvang en kinderdagverblijven op elkaar af.

Aan ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd om gegevens over te dragen.  Bij overgang van kinderdagverblijf naar basisschool wordt het overdrachtsformulier besproken met de ouders in de vorm van een 10-minuten-gesprekje.

Vakantie

Vakantiedagen Peuteropvang 2023/2024   

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie:
25 december t/m 5 januari  2024

Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 23 februari 2024

Meivakantie
29 april t/m 10 mei 2024

Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2024

Pasen (zondag 31 maart en) maandag 1 april
Koningsdag (zaterdag 27 april)
Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei)
Pinksteren (zondag 19 en) maandag 20 mei

Vakantiedagen BSO 2023/2024

Voor ouders die komend schooljaar vakantieopvang afnemen hieronder een overzicht welke vakantiedagen het betreft:

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie:
25 december t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 23 februari 2024

Meivakantie
29 april t/m 10 mei 2024

Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus
m.u.v. zomersluiting (WEEK 32 EN 33)

Dagen waarop er geen opvang is:
Pasen (zondag 31 maart en) maandag 1 april
Koningsdag (zaterdag 27 april)
Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei)
Pinksteren (zondag 19 en) maandag 20 mei

Margedagen kunnen extra afgenomen worden (van 8.00-14.00 uur).

Op de binnenkant van de deur (BSO) hangen lijsten welke ingevuld kunnen worden als er vakanties of margedagen zijn (dit vanwege inzet personeel). Op margedagen is opvang voor een hele dag alleen mogelijk als er minimaal 4 kinderen zijn, dus graag tijdig invullen/doorgeven.

Mocht uw kind één dag of meerdere dagen (i.v.m. vakantie of i.d.) geen gebruik maken van de vakantieopvang of later komen dan 9.00 uur, dan horen we dit graag tijdig (i.v.m. roosteren personeel en uitjes met de kinderen).

Klachten

Wij streven er altijd naar om een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en om een duidelijk kader te bieden voor het behandelen van eventuele klachten, hebben wij een klachtenreglement opgesteld. Dit reglement is bedoeld om ervoor te zorgen dat klachten op een transparante, eerlijke en efficiënte manier worden afgehandeld. Graag willen wij u informeren over de belangrijkste punten van ons klachtenreglement:

  1. Indienen van een Klacht: Ouders hebben het recht om een klacht in te dienen als zij ergens ontevreden over zijn. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend.
  2. Behandeling van de Klacht: Alle klachten worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. We streven ernaar om klachten zo snel en zorgvuldig mogelijk op te lossen.
  3. Klachtencommissie: Indien ouders niet tevreden zijn met de afhandeling van hun klacht, kunnen zij zich wenden tot onze klachtencommissie. Deze commissie zal de klacht onafhankelijk beoordelen.
  4. Communicatie: Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtafhandeling en ontvangen schriftelijk bericht over de uitkomst.

Het volledige klachtenreglement kan worden ingezien via deze link Klachtenreglement Kinderopvang De Basis. Wij moedigen open communicatie aan en staan altijd open voor feedback om onze dienstverlening te verbeteren.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over ons klachtenreglement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Pedagogisch beleid
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

Locaties & openingstijden

Kinderopvang De Basis De Haspel 16 in Zevenhuizen.

Een landelijk gelegen locatie met veel mogelijkheden voor uitstapjes.

OPENINGSTIJDEN:

Dagopvang (0-4 jaar):
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

 

 

BSO De Basis Grote Veenbrandstraat 17 in Zevenhuizen.

Onze BSO is gevestigd in het centrum van Zevenhuizen, bij Kindcentrum de Zevenster in Zevenhuizen. kinderen mogen daar gebruik maken van een riante leefruimte en buitenspeelruimte. Ook tijdens de zomervakantie verzorgen we hier de opvang van je kind!

OPENINGSTIJDEN

BSO (4-12 jaar):
Maandag: 14:00 – 18:00 uur
Dinsdag: 14:00 – 18:00 uur
Donderdag: 14:00 – 18:00 uur
Vrijdag: 14:00 – 18:00 uur

BSO Kidsvilla Foarwurker Wei 2 Bakkeveen.

Een fijne BSO in een natuurrijke omgeving.

OPENINGSTIJDEN

BSO (4-12 jaar):
Maandag, dinsdag, donderdag: 14:15 – 18:00 uur

Peuteropvang De Basis Grote Veenbrandstraat 17 in Zevenhuizen

Peuters tussen 2 en 4 jaar kunnen zich helemaal uitleven op onze speciale peuteropvang.

OPENINGSTIJDEN

Peuteropvang (2-4 jaar):
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08:15 – 12:15 uur

 

 

Peuteropvang Bakkeveen  Foarwurker Wei 2  in Bakkeveen

Peuters tussen 2 en 4 jaar kunnen zich helemaal uitleven op onze speciale peuteropvang.

OPENINGSTIJDEN

Peuteropvang (2-4 jaar):
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08:15 – 12:15 uur

 

 

ZEVENHUIZEN

KINDEROPVANG De Basis
Zevenhuizen

De Haspel 16
9354 XC Zevenhuizen
T:  0594 – 63 12 66
of 0594 – 63 70 01
E: mail@kovdebasis.nl
Registratienummer LRK: 204976273

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Zevenhuizen

Grote Veenbrandstraat 17 
9354 XH Zevenhuizen
T: 0594 – 63 12 66
of 06 – 25 42 75 35
E: mail@kovdebasis.nl
Registratienummer LRK: 120899577

PEUTEROPVANG De Basis
Zevenhuizen

Grote Veenbrandstraat 17 
9354 XH Zevenhuizen
T: 0594 – 63 12 66
of 06 – 25 42 75 35
E: mail@kovdebasis.nl
Registratienummer LRK: 187384046

BAKKEVEEN

BUITENSCHOOLSE OPVANG
KidsVilla Bakkeveen

Foarwurker Wei 2
9243 JZ Bakkeveen
T: 0594 – 63 12 66
of 06 – 12 16 22 00
E: mail@kovdebasis.nl
Registratienummer LRK: 331772279

 

PEUTEROPVANG
De Dúnkrûmmels

Foarwurker Wei 2
9243 JZ Bakkeveen
T: 0594-631266
of 06-12162200
E: mail@kovdebasis.nl
Registratienummer LRK: 305017391

Dit vinden wij van KOV de basis

‘Sem is altijd vrolijk als ik hem naar Kinderopvang De Basis breng’

Coby, Zevenhuizen

‘De liefdevolle en geduldige begeleiding van de medewerkers van De Basis vind ik erg fijn’

Gerlinde, Zevenhuizen

‘Tom heeft uitdaging nodig,
dat heeft hij bij De Basis’

Remco, Leek

Tarieven

Contact

Vragen, suggesties of commentaar met betrekking tot onze diensten of wilt u graag een rondleiding?  Mail ons op …….  of laat je boodschap hier achter!

3 + 14 =

Inschrijven

Als u overweegt uw kind op de kinderopvang of de BSO te plaatsen, kunt u met ons een afspraak maken voor een nadere kennismaking. Als u daarna besluit uw kind (op de wachtlijst) te plaatsen kunt u een aanmeldingsformulier opsturen. Uw inschrijving wordt definitief zodra wij het aanmeldingsformulier en de machtiging hebben ontvangen. Wij werken alleen met automatische incasso. Rond de 15e van de maand ontvangt u een factuur. U heeft ruimschoots de tijd om hierop te reageren als er iets niet goed is gegaan. Aan het eind van de maand wordt het bedrag geïncasseerd.

Vacatures

Wij zoeken een nieuwe collega!

*een pedagogisch medewerk(st)er

Voor info graag mailen naar mail@kovdebasis.nl

”Bekijk

Wij zoeken een nieuwe collega!

Kinderopvang De Basis is een kleine organisatie met 145 kinderen en 14 medewerkers verdeeld over 5 groepen waarvan er drie in Zevenhuizen en twee in Bakkeveen. Als medewerker bij onze instelling ben je overal inzetbaar (BSO, dagopvang, POV). Iedereen heeft vaste werkdagen. Tijdens ziekte en verlof vervangen we elkaar. Wij zijn wij op zoek naar iemand die bekend is met peuteropvang (ook graag VVE), BSO en dagopvang (Werken met baby’s). Wij zouden graag zien dat je vaste dagdelen op de dagopvang gaat werken en daarnaast mede de invulling van uren verzorgt op de andere groepen tijdens verlof, ziekte e.d.. We lossen het samen op!

Wij zijn op zoek naar iemand die onderdeel uit wil maken van een klein team wat openstaat voor nieuwe ideeën en staat voor kwaliteit. En die vooral flexibel is.

Wat vragen wij:

*Je bent in het bezit van een VVE certificaat of bent bereid een opleiding te gaan volgen;

*Je bent in het bezit van het certificaat Taal 3F;

*Je hebt minimaal een afgeronde relevante MBO 4 opleiding;

*Je bent in het bezit van een kindercertificaat EHBO;

*Je kan zelfstandig werken en bent creatief;

*Je durft van je te laten horen en je mening te geven;

*Je bent minimaal 3 dagen beschikbaar;

*Je zet dat stapje extra voor de kinderen, ouders en collega’s;

 

Wat bieden wij;

*Een baan voor minimaal 8 tot maximaal 30 uur;

*Een jaarcontract met de intentie tot verlenging;

*Veel ruimte voor  persoonlijke ontwikkeling, gericht op eigen talent;

*Ondersteuning en coaching op maat;

*We zijn  betrokken, je wordt als medewerker gezien en gehoord!

Twee dames hebben inmiddels de pensioengerechte leeftijd, maar werken nog bij ons. Zij hebben gezamenlijk ongeveer 30 uur. Deze uren moeten t.z.t. ingevuld worden.

Hebben we jouw interesse gewekt? Brieven met CV en foto graag  richten aan mail@kovdebasis.nl

Open sollicitaties zijn overigens altijd welkom!

”Verberg”