Doelstelling

Als kinderen bijna twee jaar zijn, dan willen ze de wereld gaan ontdekken. Bij ons op de peuteropvang kan dat. Op vaste momenten in de week mag uw kind een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert ook omgaan en spelen met andere peuters, samen delen, omgaan met regeltjes en afspraken. Wij bereiden de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?

*Uw kind speelt, ontdekt en leert met leeftijdsgenootjes uit de buurt, die ze meestal op de basisschool weer tegenkomen.

*Maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.

*Doet mee aan leuke aktiviteiten, zoals zingen, knutselen, voorlezen.

*Krijgt aandacht voor de algemene- en motorische ontwikkeling.

*Bereidt zich spelenderwijs voor op de basisschool.

Methodisch werken

Op de peuteropvang werken we met het officieel erkende pedagogisch programma Uk en Puk. Voor meer info zie VVE en Pravoo.

 

Meer informatie over de peuteropvang vindt u in ons informatieboekje:

 

Infoboekje peuteropvang

 

Tarief

De peuteropvang valt onder de wet kinderopvang. Dit houdt in dat alle werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Ouders die niet werken en alleenverdieners komen in aanmerking voor subsidie, zodat de kosten heel laag zijn en alle kinderen gebruik kunnen maken van de opvang. Het tarief voor 2019 is  8,28 per uur.

Registratienummer en GGD

Het registratienummer van de peuteropvang is: 10 92 46 512. Het inspectierapport van de GGD vindt u op onderstaande link.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=229574&documentId=0

Het rapport ligt tevens ter inzage op de groep.